Schilderswijk

follow us on TwitterTwitter
like us on FacebookFacebook
listen to us on SoundCloudSoundCloud

06.09.2014


[UPDATE - 17.12.2014] - there cannot be achievement without error - click here to read

[UPDATE - 12.11.2014] - Perdiep-Ramesar ontslagen bij Trouw - click here to read

[UPDATE - 16.10.2014] - Vredesgesprekken in de Loofhut - click here to listen

[UPDATE - 14.10.2014] - Whistletone - click here to read

[UPDATE - 13.10.2014] - Don't confuse me with the facts - click here to read

[UPDATE - 11.10.2014] - Virtual Sukkah - click here to read

[UPDATE - 03.10.2014] - Banned from God - click here to listen

[UPDATE - 26.09.2014] - Politie wil liever geen Joodse gebedsruimte - click here to read

[UPDATE - 18.09.2014] - Dialoog in Schilderswijk - click here to listen

[UPDATE - 18.09.2014] - Twee jaar toegangsverbod synagoge - click here to read

[UPDATE - 13.09.2014] - Schilderswijk: Aflevering 3 - click here to view

[UPDATE - 12.09.2014] - Police authorise Kippah Walk - click here to read

[UPDATE - 11.09.2014] - Eerst Sjabat Sjalom Kippah Walk - click here to attend

[UPDATE - 10.09.2014] - Zaterdag jongstleden: Tumult in de Schilderswijk - click here to view

[UPDATE - 10.09.2014] - Spijtig Genoeg Jonge Jodenhaat - click here to listen

[UPDATE - 09.09.2014] - Adab Walk - click here to listen

[UPDATE - 07.09.2014] - NPO Radio 1 broadcast - click here to listen


[NEDERLANDS]


Hallo Nederland,


Gisteren heeft het EO programma 3onderzoekt me gefilmd toen ik van mijn huis in de Schilderswijk naar de Haagse Markt liep om boodschappen te doen voor de Kidoesj (de Vrijdagavond Shabbat maaltijd).


Het was alweer een tijd geleden dat ik met mijn keppeltje in de buurt hebt rondgelopen. Dit omdat ik in het verleden meerdere keren ben lastig gevallen en omdat ik minder streng in mijn geloof ben geworden. Daarom heb ik er voor gekozen om geen keppeltje meer op straat te dragen. Het televisie programma heeft een paar mensen geinterviewd die hebben verklaart dat er geen problemen zijn in de buurt. Ik heb echter aangegeven dat de kans bestaat dat ik kan worden lastig gevallen als ik een keppeltje draag dus om de proef op de som te nemen ben ik met een keppeltje op de markt gaan lopen. Na een paar seconden nadat we aan het rondlopen waren hoorde we als k.k Jood van een groep jongens. Deze volgde ons naar een ander plein van de markt en schreeuwden meer verwensingen. Een van de jongens reed met zijn scooter op de stoep en probeerde me omver te rijden en me te schoppen. Ik moest aan de kant springen om aan hem te ontkomen. Deze gebeurtenis staat op camera. Toen ik weer thuis was heb ik de politie gebeld en ik zal vandaag aangifte daar van gaan doen.


Ik heb gehoord dat er in Zweden een bijeenkomst als klank tegen antisemitisme is georganiseerd door een keppeltjes wandeling te houden. De deelnemers/ mensen / wandelaars dragen al wandelend door de buurt een keppeltje, letterlijk gezien is het geen demonstratie want mensen mogen ten alle tijden en overal een keppeltje dragen. Dus is dit dan ook mogelijk in de Schilderswijk, ondanks dat de burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen demonstraties tijdelijk heeft verboden in deze buurt? In tijden van de nazi bezetting liepen er ook mensen uit solidariteit ook met David Sterren op hun kleding. Dus als dat toen mogelijk was waarom dan nu niet?


Ik doe een oproep aan sympathisanten/mensen om naar mijn buurt , de Schilderwijk , te komen en deel te nemen aan een keppeltjes wandeling uit solidariteit en als tegengeluid voor Jodenhaat . Mogelijk noemen we het een Sjabat Sjalom Keppel Wandeling- wat letterlijk betekend een vredelievende Sjabat Keppel Wandeling. Misschien zelfs iedere Sjabat van vrijdag nacht ( 1 uur voor zonsondergang ) en zaterdag nacht ( wanneer de 3 sterren zichtbaar zijn ) tot en met de Joodse feestdag Soekot, ook wel bekend in Nederland als het Loofhuttenfeest, op woensdag 8 October. Gewoon vanuit je eigen overtuiging en op eigen initiatief, on georganiseerd. Graag wil ik deze oproep aan iedereen afsluiten met één van mijn werken:


Halt

door Fabrice Schomberg


stilte luistert naar het hart


vertaald door Paul van der Woerd


copyright © 2014 Fabrice Schomberg


[ENGLISH]


Dear Holland,


Yesterday the EO 3onderzoekt program on NED3 filmed me walking from my home in Schilderswijk, Den Haag to the Haagse Markt to buy groceries for the Kiddush, the evening Shabbat meal.


It has been a while since I have been walking around with a kippah in the neighbourhood, since in the past I have been pestered a few times and I am no longer as religious as I was so I don’t wear it in the street anymore. However the television crew interviewed a few people that said that there is no problem in the neighbourhood and I said that I can get harassed if I walk with a Kippah, so to prove my point, the television crew wanted me to walk with my kipa on to the Market, so I did, a few seconds after walking out of the hofje of which I live in we hear kankerjood (cancer Jew) from a group of youngsters, it seems they followed us to another square on the way to the market and shouted more things like this and one guy drove his scooter on the pavement and tried to run me down and kick me, I had to move away from him and it was filmed by the television crew, so when I came back I called the police, they came over and today I'll be filing a complaint.


I heard that in Sweden people have gathered in an effort against antisemitism with kippah walk, people wear a kippah and walk through a neighbourhood, wearing a kippah, this is not a demonstration as people are allowed to walk with kipas anywhere they want, so it is still allowed to do this in Schilderswijk, even though the mayor of The Hague Jozias Van Aartsen forbids demonstrations for the time being. Also in the time of the Nazi occupation people walked in solidarity with Stars of David on their clothes, so if it was possible then, why not now.


I call for people to come to the my neighbourhood Schilderswijk and walk around with a kipa in solidarity against Jewish hate and maybe call it a Shabbat Shalom Kippah Walk - which literally mean a Peaceful Shabbat Kippah Walk - I thought perhaps every Shabbat from Friday night (one hour before sundown) and Saturday night (when you see three stars) till the Jewish festival Soekot or known in Dutch as Loofhuttenfeest which is on Wednesday October the 8th - just from your own initiative, nothing organised and I would like to conclude this open call with one of my works:Halt

by Fabrice Schomberg


silence listens to the heart


edited by Janet Cartlidge


copyright © 2014 Fabrice Schomberg


توقُّف

بقلم فابريس شومبرغ


الصمْتُ يُصغي للقلب.


ترجمة رزق نخاش


حقوق النشر محفوظة لفابريس شومبرغ © ٢٠١٤


עֲצוֹר

מאת פבריס שומברג


הדממה שומעת ללב


עריכה עמנואלה עמיחי


זכויות יוצרים © 2014 פבריס שומברג


Dur

Fabrice Schomberg


sessizlik kalbi dinler


çeviri Aylin Bardavit


telif hakkı © 2014 Fabrice Schomberg


Halte

by Fabrice Schomberg


le silence écoute le coeur


traduit par Sylvie Tibika


copyright © 2014 Fabrice Schomberg


more stories on: www.sketchedworlds.com